Lene Sandberg

"Inden Mentorforløbet oplevede jeg, at jeg var kørt træt og manglede tillid til egne evner og ledelsespersoner. Jeg havde på mange måder ”lukket livet ude” og kunne ikke helt overskue konsekvenserne af at gennemgå et karriereskifte – for hvad ville det betyde for mig?

Jeg ønskede at mit hjerte og min sjæl kunne banke for mit arbejde, som optager så mange vågne timer af mit liv. Jeg havde et stærkt ønske om at opnå en større balance i mit liv og at jeg måtte opnå følelsen af kunne mestre et job, hvor jeg ville bruge netop det, som er unikt ved mig.

Jette´s spørgsmål har åbnet op for andre sider af min virkelighed, hvilket har været så godt for mig. Min verden er blevet større, og jeg øver mig nu i at tænke mere ud af boksen. For hvad er det værste der kan ske?

I Mentorforløbet har jeg lært, at jeg skal turde tro på min intuition og indskydelser. Jeg skal hver dag vælge at bruge hele mig, dvs. også lade mig navigere af min intuition, mine ressourcer og følge mit hjertes vej – jeg skal forpligte mig på at gøre det. 

Jeg har lært, at jeg ikke fremadrettet behøver at blive ansat pga. min titel, men kan tilbyde mine unikke ressourcer mod betaling. Disse kan fx tydeliggøres vha. en bidragserklæring, vedlagt mit CV. 

Jeg er blevet opfordret til at turde tænke stort og stille undrende spørgsmål, der åbner op – og som derved hjælper mig til at blive mere bevidst om mine egne behov/ønsker/potentialer/muligheder. Dette står i klar modsætning til min ellers reflektoriske natur, hvor jeg ofte ender med at gå i stå og handlingen udebliver. Jeg har over meget lang tid blot anvendt mit intellekt på mit arbejde, trods det, at jeg har så mange andre ressourcer. Bl.a. har min glæde ved æstetik og det skabende/musiske ligget i dvale. Disse ressourcer kan med fordel anvendes meget mere i mit arbejdsliv fremover.

Jette er uomtvistelig en god mentor. Hun arbejder meget for at du skal opnå dine mål. Uden hendes sparring var jeg ikke så fortrøstningsfuld, som jeg er nu. Jette er en god opmuntrer, vejleder og humørbombe. Hun vil få dig videre på din vej, så du når i mål- også selvom du bliver træt og skiftevis føler dig frustreret og fyldt med glæde undervejs.

Jeg har nydt godt af hendes altid gode humør, energi og opmuntring. Jeg har glædet mig over, at hun har kunne rumme mig og har bevaret det gode humør. Hun har fastholdt mig og set mine udspil fra et fugleperspektiv og jeg er taknemmelig for opmuntringer igen og igen. Det har været uvurderligt.

Som medvandrer er Jette god at have med i forandringsprocessen, for når du har Jette som går sammen med dig, kan du spørge undervejs – og der er ingen dumme spørgsmål. Jette kan rumme dig.

Det har betydet, at jeg ikke er gået i stå eller simpelthen har givet op. Jeg er blevet hjulpet videre, og når jeg har været usikker, har hun mindet mig om, at jeg er på rette vej – og at der sker en udvikling.

Jeg vil savne Jette´s erfaring og videndeling efter forløbet, men redskaberne hun anvender kan jeg aktivt og bevidst anvende selv i tiden, der kommer efter forløbet er slut, hvilket er godt.

Jeg kan på det varmeste anbefale Jette Bülck som mentor!

Tøv ikke med at finde din rette hylde.

Det er det hele værd!"

Lene Sandberg.